הפלגה ביאכטה אופן הרמת המפרשים

ביאכטה בניגוד לסירות מפרש קטנות הנפת והורדת המפרשים נעשית לרוב בים, כאשר מנוע היאכטה פועל והיאכטה מפליגה קדימה. סדר הנפת המפרשים: הנפת מפרש ראשי: בכדי להניף את המפרש הראשי היאכטה חייבת להפליג מול הרוח, זאת על מנת שהמפרש לא יתמלא ברוח והלחץ עליו לא יפריע להעלאה שלו, כאשר חרטום היאכטה מול הרוח המפרשים מתנפנפים ואין עליהם לחץ. בעזרת המנוע נתקדם באיטיות מול הרוח נפתח את הלייזיפאק (שק שבו נמצא המפרש הראשי), נשחרר את מיתר הראשי, נפתח את הספינלוק של מעלן ראשי ונשחרר את המעלן מהטבעת על המנור שאליה הוא קשור, נסגור ספינלוק ראשי, נתחיל במתיחת המעלן והמפרש יעלה מעלה כאשר הוא מתנופף, יש לזכור שהיאכטה בכל המהלך חייבת להיות במצב של מול הרוח בשלב לקראת סופי של העלאת המפרש יש להשתמש בגלגלת הווינץ' על מנת למתוח את המפרש הראשי לסוף התורן

פתיחת מפרש החלוץ

בשלב שהראשי מונף יש לתת ליאכטה מפנה אל הרוח שחרור מיתר ג'יב רולר מתיחת מיתרי חלוץ, החלוץ יפתח בהתאם למפנה שבחרנו ויתמלא ברוח בשלב זה המפרשים מונפים, יש לנטרל מנוע ולכבות, הפלגה נעימה. סדר הורדת המפרשים: ראשית מניעים מנוע ומשלבים קדימה בנוסף למפרשים, קיפול החלוץ: שתי דרכים לגלילת החלוץ: מפליגים בגבית כהה, במצב זה אין לחץ על החלוץ, מותחים את מיתר ג'יב רולר ומגלגלים את החלוץ, מפליגים בעזרת המנוע מול הרוח החלוץ במצב זה מנופנף, ניתן לגלול בעזרת מיתר ג'יב רולר.