הצעות נישואין במגזרים שונים

הצעות נישואין ניתן להציע בכל מקום שבעולם. אומנם יחד עם זאת, לא כולם מודעים לכך שבפועל הצעות נישואין הן נושא תלוי תרבות וחברה. כך לדוגמא גם ההיסטוריה וההתלהבות סביב הצעות נישואין השתנתה למעשה עם השנים. הצעות נישואין בחברות דתיות נישואין הן נושא ראה וקדש בדרך כלל בחברות הדתיות ולכן הוא מרכז התעניינות רבה. יחד עם זאת, הצעות נישואין כפי שאנו מכירים אותן קנו את מקומן בחברות דתיות מסוימות רק בשנים האחרונות, ככל שאלו נפתחו יותר לחברה המערבית. הצעות נישואין ביהדות החרדית הצעות נישואין ביהדות הדתית שונות בתכלית מאשר בנצרות. אצל היהודים האדוקים, ההמולה סביב הסוגיה של קבלת הצעות נישואין היא משמעותית מאד. ככל שעסקינן בבת איכותית ממשפחה טובה יותר, שניחנה בתכונות הנדרשות לפי היהדות כדי לשמש לאם ורעיה למופת, סביר שהיא תקבל יותר הצעות נישואין.

תחילתן של הצעות נישואין בחברה החרדית

היא בשידוך שנעשה בין הזוג על ידי גורמים אחרים. אישה חרדית יכולה להתחיל לקבל הצעות נישואין כבר בגיל צעיר מאד משום העובדה שחתונה בגילאים צעירים מקובלת במגזר זה אם נרפרף מעט נגלה גם במגזר החרדי מספר מועט של הצעות נישואין שמזכירות במעט את אלו שנראה בחברה החילונית. כך למשל הופיעה ידיעה באחד העיתונים לפיה במהלך הופעה של שניים מענקי הזמר הדתי הציע אחד המשתתפים הצעת נישואין לחברתו. אומנם ההתייחסות להצעה מסוג זה היא של חריג בנוף הכללי. הצעות נישואין ביהדות הדתית בחברה הדתית שאינה חרדית אופיין של הצעות נישואין יכול להיות כבר דומה יותר לזה של החברה החילונית. גם בחברה הדתית שאינה חרדית נערכות לעיתים חתונות בגילאים צעירי ולכן גם בחורה דתית שאינה חרדית יכולה לקבל הצעות נישואין בגילאים חריגים יחסית בשביל החברה שאינה דתית. הצעות נישואין בתרבות הישראלית החילונית הצעות נישואין בתרבות הישראלית החילונית השתנו אף הן במהלך השנים. בשנים הראשונות של ההתיישבות הישראלית שהתאפיינו בתרבות הצנע גם הצעות נישואין היו צנועות יחסית ולא הפקות הענק כפי שיוצא לנו לשמוע עליהן היום. המשאבים שהיו לנו היו דלים יחסית ורוב הכספים הושקעו ברכישת נכס מגורים לאחר החתונה ולא על הצעות נישואין או מסיבת החתונה. עם השנים ככל שמצבה הכלכלי והביטחוני של מדינת ישראל הפך ליציב יותר, הפכנו להיות חלק ממשפחת העולם המערבית גם בתחום זה. כך הצעות נישואין של זוגות ממוצעים בישראל הפכו להיות דומות מאד לאלו שמאפיינות את העולם המערבי. אם נכניס למשוואה גם את החברה הנוצרית והמוסלמית שחיה בישראל נגלה תמונה מעניינת. גם אצל הזוגות המוסלמים החילוניים מקובלות היום הצעות נישואין דומות לאלו של החברה היהודית החילונית. ברם בחברה המוסלמית תגלו גם הלכות שונות בנושא הצעות נישואין המשתנות לפי העדה של בני הזוג העתידיים.