הצעות נישואין ואני משהו לספר

הצעות נישואין שאלתי מיד. אתה בטוח שאתה רוצה להתעסק רק בהצעות נישואין. נדב לא הביט בי ואני רק ראיתי את גבותיו מתנועעות ברצינות מעל קצה המסך כשהוא המשיך להקליד במרץ. "כן, כן, הצעות נישואין. זה בדיוק התחום שאני רוצה לעסוק בו. הצעות נישואין ושום דבר אחר. ואני אומר לך מיקי, שבהצעות נישואין יש פוטנציאל ממה שאתה חושב לעצמך. האמת היא שכבר חשבתי בעצמי על הפוטנציאל שיש בהצעות נישואין. אני בעצמי כבר הצגתי בעבר כמה הצעות נישואין וידעתי כמה הנושא הזה עשוי להיות סבוךהצעות נישואין זה עניין מורכב, וכבר לא מדובר על וידוי אהבה פשוט. בכל הנוגע להצעות נישואין בימינו, התחרות נעשתה איום משמעותי. לא די לכרוע ברך ולבקש את ידה. מכל הצעות הנישואין שהצגתי בעצמי, היחידה שנענתה בסירוב מידי הייתה זו הפשוטה. בהצעות נישואין הבאות שהצגתי כבר השכלתי להבין שאני חייב להרשים. כדי לקצר, אני אומר רק שמתוך ארבע הצעות נישואין, שתי הצעות נישואין לא היו כלל על קרקע מוצקה ואחת נעשתה בעודנו תלויים באוויר בתוך סל. אבל המספרים לא עבדו לטובתי בכל הנוגע להצעות נישואין, ולמרות שניסיתי כבר כמה פעמים להציג הצעות נישואין, כולן נענו בסירוב. הן לא סירבו מיד להצעות נישואין, אבל הן כולן סירבו. אני לא חושב שהייתה בעיה באופן בו הצגתי את הצעות הנישואין.

היום אני כבר יודע שסביר יותר להניח שהבעיה הייתה בי

כבר כשהייתי ילד אמי הזהירה אותי מפני נטייתי להתאהב בקלות, והיא צדקה בהחלט. אבל אזהרתה לא עזרה לי כהוא זה. לא עובר יום מבלי שאני מתאהב במישהי, בין אם זו זרה מוחלטת ובין אם היא מכרה ותיקה. אני מתאהב במבט ראשון ובמבט שני אני כבר הרחק משם, מדמיין לי הצעות נישואין שירשימו ויסחררו אותה, מדמיין אותי מציע להן הצעות נישואין שהן לא יוכלו לסרב. אבל כאמור, הן כולן מסרבות להצעות הנישואין שלי, ללא יוצא מן הכלל. אך אני לא נפגע. אמי הזהירה אותי מפני רגשנות יתר, ואבי ניסה לא אחת להזהירני מפני פעולה ללא מחשבה. אתה אידיוט הוא היה אומר לי כשליטף את ראשי כילד, אבל עם לב טוב. אני לא יכול להתכחש לעובדה ששניהם צדקו. רגשנות יתר ומוח קצת קטן מדי מפילים אותי פעם אחר פעם בפח, והם מורידים אותי על ברכי או מעלים אותי עם איזו בחורה לכדור פורח כדי שאציג הצעות נישואין. אבל אולי גם יש ברכה בכך, בכך שאיני חושב לפני שאני פועל. למרות שכולן סירבו להצעות הנישואין שלי, אני נותר בשלי, נחוש להמשיך, ואולי פשוט לא מסוגל להבין שבכל הנוגע לה הצעות נישואין, אין זה עניין של מספרים.