הצעות נישואין מההיבט המשפטי

קשה לנו לפעמים להתייחס להצעות נישואין מעבר להיבט הרומנטי, אך לנושא הצעות נישואין יש גם פנים נוספות. מערכת המשפט והחקיקה מתייחסות במקרים מסוימים שונה לזוגות נשואים. על הרכוש המשותף של זוגות שנישאו לפני 1974 חלה חזקת שיתוף, משמע שכל עוד בן הזוג לא הוכיח שמדובר ברכוש אישי הרכוש שנצבר במהלך חיי הנישואין שייך לשני בני הזוג. חזקה מעין זו לא חלה כאשר מדובר בידועים בציבור. בשנת 1973 נחקק חוק יחסי ממון תשל"ג-1973 (להלן: החוק) שמטרתו להסדיר את מערכת היחסים בין בני הזוג והוא שינה לא מעט את ההתייחסות להצעות נישואין. לא מעט מהאנשים שצברו רכוש במהלך שנות הרווקות שלהם חוששים מהצעות נישואין בשל חשש מפני ניסיון השתלטות על רכוש של הצד השני. לכן אצל זוגות בהן לאחד מבני הזוג יש רכוש, הדיון בהצעות נישואין יחל בכלל בשאלת חתימה על הסכם ממון הסכם ממון הוא אינו הסכם רגיל משום שהוא נכנס לתוקף אך ורק במקרה של גירושין או פטירה של אחד מבני הזוג. חוק יחסי ממון יחול במידה ובני הזוג לא חתמו קודם לנישואין על הסכם ממון. לפי החוק הרכוש שנצבר במהלך חייהם המשותפים של הזוג יחולק בצורה מאוזנת בין הצדדים.

הצעות נישואין – האם הפרת התחייבות נישואין היא הפרת התחייבות משפטית?

פירוק מערכות יחסים אף פעם אינו קל לכן כשמדובר על הפרת הצעות נישואין, הפרת ההבטחה שמשמעה פרידה עלולה לכאוב אף יותר. בשנים האחרונות אף ניכרת תופעה של בני זוג שמגישים תביעות בבתי משפט על הפרת ההתחייבות להינשא. לא רבים יודעים אבל הצעות נישואין מסמלות למעשה התחייבות של בן הזוג לעמוד מתחת החופה ביום מן הימים והיא יוצרת חוזה משפטי פשוטו כמשמעו. גם הפסיקה כבר קבעה שמשום שהבטחת נישואין יוצרת חוזה, הפרת ההבטחה דינה כדין הפרת חוזה והצד הנפגע זכאי לסעד. החקיקה במדינת ישראל מאפשרת מספר סעדים במקרה של הפרת חוזה כאשר העיקריים בהם הם פיצויים ואכיפת ההסכם. במקרה של הפרת הצעות נישואין הבחירה באכיפת החוזה נראית תלושה מהמציאות משום שדינה להכריח את שני בני הזוג לחיות תחת קורת גג אחת. לכן בתי המשפט מעניקים לא פעם פיצוי כספי לצד הפגוע. אומנם במקביל בתי המשפט אינם רואים בעין יפה תביעות מסוג זהאחד השופטים אף כתב שיש בתביעות הללו משהו מרתיע משום שבעצם הגשת התביעה נראה כי הצד השני הסכים לחתונה רק משום שניתנה הבטחה ולא עקב הרגשות העזיםישנם גם שופטים שחושבים שיש לבטל את עילת התביעה הזו שכן בחירת בן זוג היא בחירה חופשית שמשלבת רציונל ורגש ואילו פרידה מבן זוג יכולה להיעשות ללא סיבה רציונאליתפרידה גם היא חלק מאהבה וכמוה גם היא צריכה להיות חופשיה מלחצים. לכן גם לפעמים הפרת הצעות נישואין עלולה לגרום לבעיה משפטית לצד המפר, בנוסף לפן הרגשי הכרוך בנושא הצעות נישואין.