יאכטה הפלגה עם המפרשים במפנים

המושג מפנה מגדיר באיזה צד של יאכטה פוגעת הרוח. ההתייחסות לצד של יאכטה יהיה תמיד כאשר פנינו מופנות לחרטום. כאשר הרוח פוגעת בצד הימני של יאכטה זהו מפנה ימני. כאשר הרוח פוגעת בצד השמאלי של יאכטה זהו מפנה שמאלי. במצבים הנ"ל המפרשים יהיו מתוחים בהתאם לרוח כך שניתן לקבוע גם את המפנה ע"י הצד הנגדי בו נמצאים המפרשים, ז"א כאשר המפרשים נמצאים בצד השמאלי של יאכטה זהו מפנה ימני, וכאשר המפרשים נמצאים בצד הימני של יאכטה זהו מפנה שמאלי. שושנת הרוחות: בהתאם למוצא הרוח קיימים מספר כיווני שייט אפשריים, מבחינת המפנה ומבחינת הזווית לרוח. כיווני שייט אלה נקראים שושנת הרוחות. הערההזווית הנקבעת בשושנת הרוחות תהיה תמיד בין חרטום יאכטה לרוח, וזווית המפרשים תקבע תמיד בין המפרש הראשי לדופן יאכטה.

מול הרוח

כאשר חרטום יאכטה מופנה כלפי הרוח ועד 45 מעלות מכל צד המפרשים יתנפנפו אין אפשרות להפליג במצב זה, יאכטה לא תנוע ואף תדרדר לאחור, מצב קדמית: מפנה יאכטה מהרוח הוא של 45 מעלות עד 80 מעלות לכל צד, הפלגה במצב קדמית תהיה כאשר המפרשים מתוחים, ניתן לחלק מצב זה לשניים, קדמית חדה: בזווית של 45 מעלות ועד 60 מעלות מכל צד, קדמית כהה: בזווית של 61 מעלות ועד 80 מעלות מכל צד, מצב של רוח צד: זהו מצב שבו נפליג עם היאכטה בניצב לרוח בזווית שבין 80 מעלות ל 100 מעלות מכל צד, המפרשים יהיו משוחררים לזווית זו, רוח גבית: הפלגה בזווית שבין 100 מעלות ל 160 מעלות מכל צד, המפרשים יהיו משוחררים לזווית זו, רוח מלאה הפלגה עם כיוון הרוח בזווית שבין 160 מעלות ל 180 מעלות מכל צד, המפרשים ישוחררו לזווית זו, ירידה מהרוח: הכוונה הגדלת הזווית שבין שידרית יאכטה לרוח, לדוגמא כאשר אנו מפליגים ברוח קדמית ויורדים לרוח גבית, זוהי ירידה מהרוח, עליה לרוח: הכוונה הקטנת הזווית שבין שדרית יאכטה לרוח, לדוגמא כאשר אנו מפליגים ברוח גבית ועולים לרוח קדמית זוהי עליה לרוח.