יאכטה מפרש סיבובים ומהפכים

סיבוב זה שינוי מפנה תוך עליה אל הרוח. לפני ביצוע הסיבוב יש לעלות לרוח קדמית חדה, לצבור מהירות ולבצע סיבוב. חרטום יאכטה יעבור את נקודת מול הרוח ונייצב את יאכטה במפנה השני בקדמית חדה. במהלך הסיבוב כאשר חרטום יאכטה עובר את מוצא הרוח המפרש הראשי יעבור צד באופן עצמאי ואת מפרש החלוץ יש להעביר בעזרת מיתרי החלוץ לצד שני. תמרון מהפך: מהפך זה שינוי מפנה תוך ירידה מהרוח, לפני ביצוע המהפך נעבור להפלגה ברוח גבית כהה, היות ובמצב של גבית כהה המפרשים מלאים ברוח, לפני ביצוע המהפך יש לאסוף את הראשי למרכז יאכטה למנוע ביצוע של מהפך בלתי מבוקר, שאז הראשי שעובר באופן עצמאי יהיה במרכז יאכטה ולא ייזרק בחוזקה לצד שני. בשלב זה יורדים מהרוח ירכתי יאכטה יעברו את מצב מול הרוח, החלוץ יעבור באופן עצמאי לצד השני (יש למתוח מיתרי חלוץ בהתאם למפנה), ולאחר מכן יש לשחרר את מיתר הראשי שמתוח למרכז יאכטה לרוח המתאימה בה אנו רוצים להפליג במפנה החדש שלאחר המהפך.

השיקול בביצוע סיבוב או מהפך

יהיה ע"פ הזווית לרוח, על מנת לבצע את התמרון הקצר ביותר. הערה! ברוחות חזקות מעל ל 25 קשר נמנע מלבצע מהפכים בגלל הסכנה של ביצוע מהפך לא מבוקר והלחץ שעלול להיווצר על הוונטות והתורן. ההבדלים בין סיבוב למהפך: לפני הסיבוב יש להפליג ברוח קדמית, לפני המהפך יש להפליג ברוח גבית, הסיבוב מתקיים מול הרוח, המהפך מתקיים עם הרוח, בסיבוב המפרשים מתנפנפים מול הרוח, במהפך המפרשים מלאים ברוח בכל מהלך המהפך, הסיבוב מתקיים בזכות מהירות התנופה של יאכטה, המהפך מתבצע בהפלגה רצופה כאשר כל מהלך המהפך קיים כוח דחף של הרוח, בסיבוב יש להקפיד על כניסה לסיבוב במהירות, במהפך יש להקפיד על כניסה איטית וזהירה בביצוע מהפך, קוטר הסיבוב קצר, קוטר המהפך ארוך, בסיבוב אין סכנה שהראשי יעבור באופן לא מבוקר, במהפך קיימת סכנה שהראשי יעבור באופן לא מבוקר, בסיבוב קיימת סכנה בכניסה איטית לסיבוב שהיאכטה תיעצר ואובדן היגוי, במהפך תנועה רציפה ויש היגוי בכל התמרון.